Strona główna

Naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności na rzecz szeroko rozumianej „zmiany na lepsze”. Chcemy pobudzić ludzi w Polsce i na całym świecie do pozytywnego myślenia.

Polska plasuje się wśród krajów najbardziej optymistycznych. To dobre podłoże do tego aby zaszczepić wśród Polek i Polaków jeszcze lepszy nastrój i pogodę ducha. Bądźmy przykładem dla naszych sąsiadów. Według badań CBOS rośnie zadowolenie z sytuacji gospodarczej, mimo to brakuje optymistów patrzących z uśmiechem w przyszłość i nadchodzące perspektywy. Nadszedł czas na propagowanie pozytywnego myślenia ze szczególną koncentracją na ocenie życiowych perspektyw, osiągnięć i relacji międzyludzkich. Takie działania znacząco przyczynią się do wzrostu poziomu zadowolenia z życia wśród społeczeństwa. Zacznijmy doceniać optymizm!

Optymistyczne miejsca 2016

Krakowski Teatr Komedia

DoubleTree by Hilton Łódź

Klub Wytwórnia

TOYA

Uzdrowisko Wieniec-Zdrój

Grupa Amax

FILMY

FILM – Mariusz Pujszo

FILM – Wojciech Amaro

video

FILM – Piotr Szwedes

video

FILM – Lew Starowicz

video

FILM – Emilian Kamiński

video

FILM – Robert Korzeniowski

video

FILM – Michał Milowicz

video

FILM – Radosław Liszewski

video

FILM – Tomasz Karolak

video

FILM – Zbigniew Brodka

video

FILM – Krzysztof Kalicki

Optymizm to pogląd filozoficzny, według którego istniejący świat postrzegamy jako miejsce pozytywne i racjonalnie urządzone. Optymista z łatwością jest w stanie osiągnąć w nim szczęście i spełnienie, ciesząc się dobrym stosunkiem do życia i otoczenia. Taki stosunek do środowiska oraz ludzi jest niezwykle ważnym czynnikiem budującym kapitał społeczny, czyli wszystko to, co decyduje o zdrowych relacjach, wspólnych działaniach oraz zaufaniu interpersonalnym, a także zaufaniu obywateli do instytucji publicznych. Współcześnie to zjawisko kulturowe uważane jest za równie istotny czynnik jak zasoby materialne.