Spotkanie Rady Honorowej Fundacji JESTEM OPTYMISTĄ w restauracji N31 Roberta Sowy