Rada Honorowa

Maciej Lach - Fundacja Jestem Optymistą

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Odbywał aplikację adwokacką w kancelarii Wardyński & Partners. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas stażu w Londynie w kancelarii Allen & Overy. Pełnił funkcję członka Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury.

Adwokat od roku 1994.
Dysponuje szerokim doświadczeniem w zakresie prowadzenia sporów cywilnych oraz kompleksowej obsługi prawnej wydarzeń i produkcji artystycznych. Szczególne miejsce w jego dorobku zawodowym zajmują sprawy o ochronę dóbr osobistych, w których reprezentuje osoby ze świata artystycznego i polityki.