Rada Honorowa

Włodzimierz Kwieciński - Fundacja Jestem Optymistą

Włodzimierz Kwieciński

Prekursor i prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Trenujący karate od przeszło 40 lat. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, ze specjalizacją trenera karate II klasy. Włodzimierz Kwieciński został odznaczony „Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasług”, „Orderem Wschodzącego Słońca” oraz nagrodą „Fair Play”.