Jestem optymistąDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

już 21 sierpnia 2024

festiwal optymizmu

Jestem optymistąSPRAWDŹ

optymistów!

jest najwięcej

zobacz, gdzie

Jestem optymistąROZWIĄŻ TEST

optymistą?

prawdziwym

Czy jesteś

Jestem optymistą

uśmiechnij 😉

Weź się


Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem
Albert Einstein

Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat
Budda Siddhartha

Optymizm jest strategią tworzenia lepszej przyszłości
Noam Chomsky

Ludzie tylko na tyle są szczęśliwi, na ile zdecydują, że są szczęśliwi
Abraham Lincoln

Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne
Winston Churchill

Aktualności

Optymizm to pogląd filozoficzny, według   którego istniejący świat postrzegamy jako miejsce pozytywne i racjonalnie urządzone. Optymista z łatwością jest w stanie osiągnąć w nim szczęście i spełnienie, ciesząc się dobrym stosunkiem do życia i otoczenia. Taki stosunek do środowiska oraz ludzi jest niezwykle ważnym czynnikiem budującym kapitał społeczny, czyli wszystko to, co decyduje o zdrowych relacjach, wspólnych działaniach i zaufaniu interpersonalnym, a także zaufaniu obywateli do instytucji publicznych. Współcześnie to zjawisko kulturowe uważane jest za równie istotny czynnik jak zasoby materialne.

Rada honorowa fundacji

Naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności na rzecz szeroko rozumianej „zmiany na lepsze”. Chcemy pobudzić ludzi w Polsce i na całym świecie do pozytywnego myślenia.

Założyciel Fundacji, Mariusz Pujszo

Polska plasuje się wśród krajów najbardziej optymistycznych. To dobre podłoże do tego aby zaszczepić wśród Polek i Polaków jeszcze lepszy nastrój i pogodę ducha. Bądźmy przykładem dla naszych sąsiadów. Według badań CBOS rośnie zadowolenie z sytuacji gospodarczej, mimo to brakuje optymistów patrzących z uśmiechem w przyszłość i nadchodzące perspektywy. Nadszedł czas na propagowanie pozytywnego myślenia ze szczególną koncentracją na ocenie życiowych perspektyw, osiągnięć i relacji międzyludzkich. Takie działania znacząco przyczynią się do wzrostu poziomu zadowolenia z życia wśród społeczeństwa. Zacznijmy doceniać optymizm!

Pobierz statut O fundacji

Jestem optymistą - założyciel fundacji

Optymistyczne miejsca