FUNDACJA „JESTEM OPTYMISTĄ”
ul. Dragonów 2/51, Warszawa 00-467
Numer KRS: 0000574532

Bożena Lach
bozena.lach@e-ev.pl
+48 600 097 490

Mariusz Pujszo
mariusz.pujszo@jestemoptymista.pl
+48 601 283 089