Mariusz Pujszo, Autor w serwisie Fundacja Jestem Optymistą