Rada Honorowa

prof. Andrzej Fal - Fundacja Jestem Optymistą

Polski lekarz, internista, alergolog oraz ekonomista. Pierwszy Prezes Stowarzyszenia Mensa Polska, profesor uczelni na Wydziale Medycznym – Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor i współautor ponad 300 publikacji z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, redaktor podręczników alergologii oraz podręcznika zdrowia publicznego. Od 2014 roku prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, a od następnego roku członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Zorganizował i uruchomił we Wrocławiu studia magisterskie w zakresie zdrowia publicznego oraz był inicjatorem (2007) utworzenia konsorcjum Wrocławskiego Instytutu Zdrowia Publicznego.